Laika ziņas
Šodien
Daļēji saulains
Rīgā +20 °C
Daļēji saulains
Ceturtdiena, 25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna

Diena.lv lietošanas noteikumi

1.Šie portāla lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kā tīmekļa vietnes www.diena.lv (turpmāk – Portāls vai Diena.lv) lietotājs (turpmāk - Lietotājs), ir tiesīgs lietot Portālu.

2.Diena.lv uzturētājs, patstāvīgi vai izmantojot apakšuzņēmējus, ir SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", vien.reģ.Nr.50003118721 (turpmāk – Dienas Bizness). Tāpat Dienas Bizness pieder domēna vārda www.diena.lv lietošanas tiesības.

3.Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kas lieto Portālu vai tā sadaļas. Ņemot vērā, ka juridiska persona pēc būtības nevar lietot Portālu atbilstoši tā vispārējam mērķim (izņemot, kā pakalpojuma sniegšana vai pakalpojuma ņemšana no Dienas Bizness, izmantojot Portālu, kā rīku, ja Dienas Bizness to ir paredzējis), strīdu vai citu apstākļu dēļ, kas skar Portāla lietošanu no juridiskās personas puses, tiek uzskatīts, ka Portālu lieto (Lietotājs) juridiskās personas izpildinstitūcijas amatpersona (vai visas juridiskās personas izpildinstitūcijas amatpersonas solidāri, ja juridiskajā personā ir vairākas amatpersonas).

4.Noteikumi ir saistoši Lietotājam ar brīdi, kad Lietotājs, izmantojot elektronisko ierīci, ieiet Portālā, neatkarīgi no tālākajām darbībām.

5.Portālā izvietoto saturu ir aizliets kopēt, pārpublicēt, pārveidot, t.sk., pārtulkot, reproducēt, izplatīt vai kā citādi rīkoties bez Dienas Bizness rakstveida atļaujas.

6.Portāla saturs ir Dienas Bizness īpašums (redakcionālais saturs, pašreklāmas), kā arī trešo personu saturs - reklāma, kas uz leģitīma pamata un vienojoties ar Dienas Bizness, izmanto Portālu kā informācijas platformu. Tāpat Portāla redakcionālais saturs var būt atvasināts un salikts (piem., ziņu aģentūru informācijai un/vai fotoattēli).

7.Ja arī ir saņemta Dienas Bizness piekrišana tās piederošā satura tālākai izmantošanai atbilstoši vienošanās būtībai, obligāts pienākums ir atsauces izvietošana uz Dienas Bizness.

8.Rakstu komentāru sadaļa paredzēta viedokļu apmaiņai. Pamatojoties uz šajā punktā noteikto, komentāru sadaļās aizliegts:

8.1.izplatīt reklāmu, t.sk., politisko reklāmu un aģitāciju, vai cita veida komerciālu informāciju;

8.2.izplatīt personas godu un cieņu aizskarošu informāciju, t.sk., bet ne tikai melus, izplatīt draudus, pornogrāfiju, aicināt veikt jebkādu ar normatīvajiem tiesību aktiem aizliegtu darbību, izplatīt citu informāciju, kuru citādi aizliegts publiskot un/vai publicēt, ievērojot normatīvos tiesību aktus;

8.3.izplatīt datus par personu identitāti, kā arī sensitīvos personu datus.

9.Ņemot vērā Noteikumu 4.punktā noteikto, Lietotājs ir atbildīgs par kaitīgajām sekām, kas nodarītas Dienas Bizness un/vai trešajām personām, ja Lietotājs lietojot Portālu, nav ievērojis normatīvos tiesību aktus, kā arī nav ievērojis Noteikumus.

10.Portāla atsevišķu sadaļu un pakalpojumu lietošanai var tikt noteikti papildus noteikumi, kas konkrētā gadījumā būs noteicošie attiecībā pret šiem Noteikumiem.

11.Dienas Bizness ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti Portālā.

12.Dienas Bizness ētikas kodekss pieejams, klikšķinot šeit

13.Datu aizsardzības politika uzņēmumā pieejama, klikšķinot šeit.