Laika ziņas
Šodien
Apmācies

Positivus & FBI koncertu klubs

Laikraksts DienaPositivus & FBI koncertu klubs aicina kļūt par pasākumu reportieri, kurš vēlas un spēj radoši pierādīt sevi, rakstot, fotogrāfējot vai filmējot un veidojot pasākumu atskatus.

Ja esi jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tad piesakies un sūti īsu savu dzīves aprakstu un radoši izpaudies uzrakstot stāstu par Tevis iecienītu mūziķi, grupu vai koncertu.

KONKURSA NOTEIKUMI:

1. Vispārējie noteikumi

1.1.    Konkursa rīkotājs: SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, reģistrācijas Nr. 40003804497, juridiskā adrese: Andrejostas iela 23, Rīga,                        LV-1045, tel. 67063100, e-pasts: [email protected]

1.2.    Konkursa sākuma datums ir 2019. gada 26. aprīlis.

1.3.    Konkursā piedalās radoši jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

1.4.    Atsūtot nepieciešamos radošos uzdevumus, jaunieši kļūst par konkursa dalībniekiem un piekrīt šiem konkursa noteikumiem.

1.5.    Konkursa ietvaros nodotie konkursa dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi konkursa uzvārētāju noteikšanai un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Konkursa balva

2.1.   Iespēja apmeklēt bezmaksas Positivus & FBI koncertu grupas organizētos pasākumus un koncertus, veidojot video/foto atskatus, rakstus un intervijas.

3. Konkursa norise

3.1.    Konkurss norisinās pa posmiem līdz š.g. 31. decembrim un var piedalīties jebkurā posmā.

3.2.    Konkursa norises laikā jebkurš jaunietis, kurš ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem, var iesniegt savu pieteikumu.

3.3.    Pretendentiem ir izcili jāpārvalda latviešu valoda (mutiski un rakstiski), tāpat jāzina ļoti labā līmenī angļu valoda. Jāprot loģiski veidot                rakstus, stāstījumus vai veidot multimediālus materiālus.

3.4.    Jauniešiem, kuri piedalās konkursā ir jābūt radošiem, atraktīviem, jāprot ātri reaģēt dažādās situācijās.

3.5.    Lai piedalītos konkursā jauniešiem jāiesūta īss apraksts par sevi, tāpat jāsagatavo radošs apraksts par savu iecienītāko mūziķi, grupu              vai koncertu.

3.6.    Uzdevumi pirmajā posmā ir jāiesūta līdz 24. maijam uz epastu: [email protected]

3.7.    Uzdevumi otrajā posmā ir jāiesūta no 25. maija līdz 28. jūnijam uz epastu: [email protected]

3.8.    Uzdevumi trešajā posmā ir jāiesūta no 29. jūnija līdz 30. augustam uz epastu: [email protected]

3.9.    Pieteikumus izskata žūrijas komisija 3 locekļu sastāvā, par labāko atzīstot iesniegto darbu, kas ir mākslinieciski augstvērtīgā kvalitātē.

3.10.   Ar uzvarētājiem „Izdevnievība Dienas Mediji” sazināsies personīgi.

4. Citi noteikumi

4.1.    Konkursa rīkotājiem ir  tiesības  grozīt  vai  mainīt  šos  noteikumus,  publiskojot  grozījumus vai izmaiņas diena.lv/postitivus. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa rīkotājs var pieņemt vienpusēju lēmumu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un šos noteikumus.  

4.2.    Pretenziju gadījumā konkursa dalībnieks vēršas pie SIA „Izdevniecība Dienas Mediji” rakstveidā pa epastu: [email protected] Pretenzija tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas. Atbilde uz pretenziju tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi.